Sedm pravidel, která v oddíle dodržujeme

1. Vzájemně se respektujeme – neposmíváme se, neponižujeme se a neubližujeme si.

2. Důvěřujeme si – nelžeme si a nepodvádíme, nemáme strach se jeden druhému svěřit.

3. Vzájemně se podporujeme – fandíme si, přejeme si úspěch, motivujeme se k lepším výkonům.

4. Předcházíme úrazům – před sportem se rozcvičíme, nepoužíváme nářadí bez pokynu trenéra, o jakémkoliv poranění ihned informujeme trenéra.

5. Sport je pro nás radost, ne povinnost. Neděláme ho pro výkon, ale pro prožitek a zdraví těla. Neznamená to, že nechceme posouvat svoje hranice, ale že je nechceme posouvat za každou cenu.

6. Prohraješ, jen když to nezkusíš. Není ostuda něco neumět, obdivujeme snahu se něco nového naučit.

7. Jsme jeden tým – na hřišti, na dráze i v životě.