Snažíme se být sportovním oddílem se vším všudy – kvalitními trenéry, zázemím, oddílovým oblečením, ale zejména skvělými sportovními výkony a nadšením pro pohyb a sport.
Aktuálně je již kapacita oddílu od září 2022 do ledna 2023 naplněna.